bergama izmir

Bergama İzmir

İzmir Görülecek Yerler

Pergamon Akropol’ün yerleşim planlaması, arazinin coğrafi yapısına göre şekillendirilmiştir. Dik olan tepenin en üst kısmından teraslama yöntemi ile güney ve batı yönüne doğru genişleme göstermiştir. Yukarı ve aşağı şehir olarak iki bölüm halinde gelişme gösteren kent mimarisinde ızgara sistemli yerleşim düzeni ile inşa edilen saraylar, büyük tapınaklar, sosyal ve kültürel yapıları ile başarılı ve örnek bir kent planlamasını ortaya koyar.

Athena Tapınağı (M.Ö 4.yy), Pergamon’un en erken tarihli tapınağı olup kentin kurtarıcısı ve tanrıçası Athena’ya adanmıştır. Yönlenme durumu ile diğer tapınaklardan ayrılan, anıtsal girişi ve temenos alanındaki adak heykelleri ile galerilerinin mermer korkuluklarında savaş ganimeti olan Galatların silah rölyefleri son derece dikkat çekicidir.


Adres / Address:
Hamzalısüleymaniye Mahallesi, 35700
Bergama / İzmir, Türkiye
Web Sitesi / Web Site:
https://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/izmir-bergama-akropol-orenyeri
Tripadvisor:
Tripadvisor