foca izmir eski foca

Eski Foça

İzmir Görülecek Yerler

İzmir’in, kuzey sahilinde yer alan Foça, üç tarafı denizle çevrili bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Karşısında yer alan İncir, Orak ve Fener Adaları Foça’yı doğal bir liman durumuna getirmiştir. Adını; kenti çevreleyen adalarında yaşayan foklardan alan Phokaia, M.Ö. 11. yy’da kuruldu.

Phokaia M.Ö.546 yılında Persler’in tahrip ettiği ilk İon kentiydi. Pers istilası ile kentin görkemli çağı sona erdi, halkın büyük bir çoğunluğu kenti terk etti. M.Ö. 334’te Büyük İskender’in Anadolu’ya ayak basarak Pers egemenliğini ortadan kaldırması; yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kent İskenderin ölümünden sonra sıra ile; Seleukoslar’ın, Bergama Krallığı’nın ve Romalılar’ın egemenliğine girdi. Erken Hristiyanlık döneminde psikoposluk merkeziydi.

Foça 13. yy’da Türk Beyliklerinden Çaka Bey’in; daha sonra Saruhan Beylliği’nin yönetimindeydi. Fatih Sultan Mehmet 1455’te Foça’yı Osmanlı İmparatorluğu topraklarına kattı. Bölge tarihi dokusu, restoranları ve keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle sakin bir tatil arayanlar için bir cazibe merkezi.


Adres / Address:
Foça / İzmir
Web Sitesi / Web Site:
http://www.foca.bel.tr/
Tripadvisor:
Tripadvisor