Iğdır

Iğdır tanıtım videosu

Iğdır hakkında kısa bilgi

Iğdır Türkiye'nin en doğusunda yer alan şehrimizdir. Dört tarafı dağlarla çevrili olduğu için mikro klima iklimine sahiptir. Iğdır, efsanevi Ağrı Dağı ile görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır. Ağrı Dağı hakkında pek çok efsane vardır. Bunlardan en bilineni Nuh’un gemisidir. İncil, Tevrat, Kur’an gibi kutsal kitaplarda bahsedilen ve ünlü Sümer destanı “Gılgamış”ta da geçen tufandan sonra Nuh’un gemisinin Ağrı Dağı’nda karaya oturduğu inancı yaygındır. Paleolitik Çağ’a kadar uzanan tarihinde bölge Pers, Makedon, Seleukos, Roma hâkimiyetine girmiş, M.S. 7. yüzyılda Arapların eline geçmiş, 1064’de Selçuklular'ın hakimiyetine girmiştir. 13. yüzyılda Moğol istilasına uğrayan, 1514’de Çaldıran Savaşı’nın kazanılmasıyla Osmanlı topraklarına katılan Iğdır, 1737-1746 yıllarında İran ve 1878-1918 yılları arasında Rus işgali altında kalmıştır.

Iğdır Görülecek Yerler

Balıklı Göl Ağrı

Iğdır/Tuzluca, Taşlıçay, Doğubeyazıt Ağrı il sınırlarının kesiştiği bir noktada bulunan göl, 2241 m yüksekliğiyle Türkiye’nin…

Aras Nehri Iğdır

Aras Nehri; Bingöl Dağları’nın Erzurum il sınırları içinde kalan kuzey yamaçlarından doğar. Tekman Yaylası’nın bütün…

Söğütlü Mahallesi Ermeni Evi Taş Bina Iğdır

Iğdır İli Merkez İlçesi Söğütlü Mahallesinde yer alan Taş Bina 19.yy baltık mimari tarzında yapılmış…

Iğdır Kervansarayı

Kervansaray Iğdır ilinden on beş kilometre mesafede Harmandöven Köyü yakınında yol üzerinde yer almaktadır. Batum,…