kafkas cephesi muzesi kars

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi Kars

Kars Görülecek Yerler

Serhat şehri Kars’ın savunulması amacıyla 18. Ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılan il merkezindeki 46 adet Tabya; İmparatorluğun doğu sınırlarını Rus ve İran saldırılarına karşı korunması amacıyla yapılmış olması bakımından tarihi öneme sahip bulunmasının yanı sıra ülkemizde en çok tabyanın da bulunduğu il olması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.

Kars il merkezindeki söz konusu 46 adet tabyadan birisi olan ve mülkiyeti hazineye ait 42 Pafta, 476 Ada, 514 Parsel Nolu, 29.819,32 mertekare yüzölçümüne sahip olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli bulunan Kanlı Tabya binasının turizme kazandırılması amacıyla Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 09.07.2012 ihale ederek restorasyon çalışmalarına başlanılmıştır.

19.yüzyılda Kars’ın Rus ordularının istilasına karşı şehrin savunmasında önemli savaşlara sahne olan tabyalarımız 1828 tarihindeki Rus saldırısının püskürtülmesini, 1855 Kars Zaferinin kazanılmasını sağlamış ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında da savunma savaşları için kullanılmıştır. Ruslara karşı 1855 tarihinde Tabyalar Savaşı olarakta bilinen Kars Zaferinden sonra Padişah Abdulmecit 3000 adet Kars Madalyası yaptırıp Kars şehrine göndermiştir.

Kanlı Tabya binası ise 1803 tarihinde Padişah III. Selim Döneminde Yeni Tabya ismiyle yapılmış tabyalarımızdandır. 1828 yılında Rusların Kars’a yaptıkları saldırılarında bir gece baskını sırasında tabyadaki askerlerin tamamı şehit edildiği için bu tabyanın adı Kanlı Tabya olarak anılmıştır. Kanlı Tabya binası Kars şehrini güney cepheden korumak için yapılmış ve günümüze kadar mimari özelliklerini koruyarak ulaşmış bir tabya binasıdır.


Adres / Address:
Örnek, Azat Çk., 36000 Kars Merkez/Kars
Telefon / Phone:
+90 474 223 21 52 (Valilik)
Web Sitesi / Web Site:
https://kars.ktb.gov.tr/TR-54869/muzeler.html
Tripadvisor:Tripadvisor