karain magarasi antalya

Karain Mağarası Antalya

Antalya Görülecek Yerler

Karain Mağarası, Türkiye’nin en büyük doğal mağaralarından biridir.

Denizden yüksekliği 430-450 metredir.

Antalya’nın 30 km kuzeybatısında eski Antalya-Burdur karayoluna 5–6 km uzaklıkta bulunan Yağca köyü sınırları içinde bulunur. Antalya’ya uzaklığı 27 km’dir. 1946 yılından beri kazılar yapılmaktadır.

Yapılan kazılardan, bölgenin günümüzden 500.000 yıl kadar önce de yerleşim merkezi olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Türkiye’nin içinde insan yaşamış en büyük mağarasıdır. Karain Mağarası, Anadolu ve Yakın Doğu tarihi açısından önemli bir paleolitik merkezdir.

Ayrıca, verdiği bitki ve hayvan kalıntıları ile Batı Akdeniz’in eski çevresinin ortaya konmasında önemli bir rol üstlenen Karain, çevresindeki diğer mağaralarla birlikte doğal ve kültürel özellikleri dolayısıyla karma sit olarak Dünya Miras Listesi’ne önerilmektedir.


Adres / Address:
Yağca Mahallesi, 07190
Antalya, Türkiye
Telefon / Phone:
+90 (242) 238 56 88
Web Sitesi / Web Site:
https://www.muze.gov.tr/en/museums/karain-cave
Tripadvisor:
Tripadvisor