knidos antik kenti

Knidos Antik Kenti, Muğla

Datça Görülecek Yerler Müzeler

Klasik Devir dünyasının zengin ve ünlü kentlerinden biri olan Knidos, bugünkü 70 km. uzunluğunda Datça Yarımadası’nın en uç kısmında Ege ve Akdeniz’in birleştiği noktada Tekir Burnu üzerinde kurulmuştur. Knidos antik kenti Bati Anadolu kıyı kentlerinin en önemlilerinden biridir.

Muğla İli, Datça İlçesi, Yazı Köyü sınırları içindedir. Kara yolu ile Datça’ya 35 km.’lik, son 8 km.’si stabilize olan bir yol ile bağlanır. Deniz yolu ile ulaşımı turizm sezonu boyunca gezi tekneleri ve yatlarla yapılmaktadır.

Knidos hem yarımadanın güneye bakan ucunda, hem de karşısında yer alan, başlangıçta ada olup da zamanla yarımadaya dönüştürülen Kap Krio’nun (Deve Boynu) kuzey yamacında teraslar üzerine kurulmuştur.

Kenti yuvarlak ve köşeli kuleleri ile güçlü bir sur duvarı çevrelemektedir. İ.Ö.4 yy.da yapıldığı düşünülen sur duvarlarının en iyi korunan bölümlerini Akropolis’te görmek mümkündür. Şehir surları dışında, doğuya doğru yaklaşık 7 km. uzunluğunda geniş bir alana yayılmış Nekropol (mezarlık) bulunmaktadır.

Anakarada aks üzerinde doğu batı yönünde uzanan bir cadde ve bu yolun altında ve üstünde, kamu yapıları, aşağı ve yukarı tiyatrolar, Demeter Kutsal Alanı, küçük bir odeon, Aphrodite Tapınağı, Korinth Tapınağı, Roma Mezarı, Agora, Anıtsal Yapı, Hellenistik Stoa, Dionysos Tapınağı ve Bizans Kilisesi, Roma Dönemi Bouleuterionu, Propylon ve basamaklı cadde gibi yapı kalıntıları yer almaktadır.

Strabon, Knidosun kıyı boyu ile önündeki adada kurulduğunu belirtmektedir. Sonradan ada ile kara parçası arasındaki deniz doldurulmuş, böylece iki ayrı liman elde edilmiştir. Bunlardan, kuzeyde daha küçük olana “Kuzey Limanı” denmiştir. Bu liman askeri amaçlı kullanılmıştır. Diğer yandaki güney limanı ise ticaret gemilerine ayrılmıştır. Bugün buradaki liman ağzını kapayan mendirek kalıntıları ile kuzey limanındaki kule görülebilir.

Knidos kenti Hippodamos’un ızgara plan düzenine göre kurulmuştur. Bundan dolayı doğu-batı doğrultusunda birbirine paralel dört geniş cadde, kuzey-güney doğrultusundaki dik bir cadde ile kesişmiştir. Arazi konumuna uygun biçimde cadde ve sokaklar bazen merdiven, bazen de dik birbirlerini kesmişlerdir.


Adres / Address:
Yazı Köyü Tekirburun Mevkii, Datça, Muğla
Telefon / Phone:
+90 (252) 214 12 61
+90 (252) 214 10 14
+90 (252) 214 31 27
+90 (252) 214 60 06
Web Sitesi / Web Site:
https://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/knidos-orenyeri